14 thanh niên Nông Sơn thoát nghèo thành công

MINH THÔNG |

(QNO) - Huyện đoàn Nông Sơn vừa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình hành động “Đoàn thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020”.

Thực hiện chương trình, đoàn thanh niên ở Nông Sơn đã phát huy được các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên nghèo phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện đã có 14 thanh niên nghèo đăng ký thoát nghèo thành công. Huy động được gần 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho hộ thanh niên nghèo. Thành lập được 13 tổ tiết kiệm vay vốn do thanh niên quản lý với tổng dư nợ gần 17 tỷ đồng.

Thời gian tới, Huyện đoàn Nông Sơn tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; đồng thời mỗi năm đăng ký mới ít nhất 1 hộ thanh niên tham gia chương trình, thành lập mới hoặc duy trì được ít nhất 1 mô hình câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế hoặc tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên...

MINH THÔNG