495 cơ sở đoàn tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2019

ANH ĐÔNG - MINH DUNG |

Theo tổng hợp của Tỉnh đoàn, đến ngày 22.4, toàn tỉnh có 495/629 cơ sở đoàn tiến hành tổ chức đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Trong đó, khối xã, phường, thị trấn là 199/244 đơn vị; đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở trực thuộc các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 232/320 đơn vị; khối trường học THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học là 64/65 đơn vị. Đến nay đã có 2/25 đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức thành công đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2022 là Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam. Theo lịch đăng ký, dự kiến đại hội của các cơ sở đoàn sẽ hoàn thành trước ngày 20.5.2017; đại hội đoàn cấp huyện và tương đương hoàn thành trước 30.7.2017, đảm bảo kế hoạch đề ra.

ANH ĐÔNG - MINH DUNG