65 đoàn viên Đoàn khối Doanh nghiệp được kết nạp Đảng trong năm 2015

V.ANH |

(QNO) - Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017 vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015.

 tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị
Đại diện đoàn cơ sở tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Năm 2015, các sở đoàn thuộc Đoàn khối tiếp tục tập trung công tác chăm lo an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông. Theo đó, các cơ sở Đoàn đã phối hợp với Công đoàn Công ty thăm và trao tặng 4.439 suất quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân dân nghèo các xã vùng cao kết nghĩa, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố... với trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với các đơn vị ra quân làm 1,5km đường điện tại xã Duy Sơn (Duy Xuyên) và xã Tam Xuân 1 (Núi Thành); xây dựng 15 ngôi nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho người nghèo, người già neo đơn, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Được biết, tính đến hết năm 2015 toàn khối có 36 Chi đoàn và đoàn cơ sở, với 2.562 đoàn viên. Trong năm, các cơ sở đoàn đã giới thiệu 70 đoàn viên ưu tú và kết nạp được 65 đảng viên mới.

V.ANH