Áo xanh và sự nhanh nhạy

QUANG QUỲNH |

Phản ứng nhanh nhạy của tuổi trẻ, thấy rõ nhất chính là màu áo xanh thanh niên qua mỗi cơn thiên tai, các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Và câu chuyện về sự nhanh nhạy trong các hoạt động tình nguyện của tổ chức đoàn luôn được nhiều người quan tâm dõi theo, cổ vũ, trợ sức. Với sự lan tỏa cực nhanh trên mạng xã hội, hình ảnh áo xanh tình nguyện nhiệt tình, lăn xả ở Tây Giang, cũng có thể được các bạn ở đồng bằng cảm nhận nhanh chóng. Dần thành nếp, sự mở lòng, sẻ chia của các bạn trẻ đã trở thành một công việc bình thường, chứ không chờ đến khi có thiên tai, hoạn nạn.

Xuất phát từ những câu chuyện cụ thể ở mỗi địa phương, các cơ sở đoàn đã chủ động lựa chọn những công trình, phần việc đúng đặc thù và là nhu cầu bức bách của xã hội. Nói cách khác, tổ chức đoàn đã luôn cùng nhịp thở của cuộc sống và bước chuyển phong trào thanh niên. Chia sẻ tại các diễn đàn trước thềm Đại hội Đoàn toàn tỉnh, nhiều bạn thanh niên mong muốn được khởi nghiệp, có việc làm nhưng nguồn vốn vay lập nghiệp trong thanh niên còn vướng mắc và khó tiếp cận; hay có những bạn trẻ xác định đi vào những lĩnh vực khó hướng về phục vụ cộng đồng, phục vụ cuộc sống người dân... Điều đó giúp tổ chức đoàn nhìn nhận và khơi dậy cho các bạn, tạo được môi trường, điều kiện tốt nhất và tham mưu được nhiều chính sách để mỗi bạn trẻ tìm kiếm được cơ hội thuận lợi để phát triển.

Điều đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở hiện nay tâm tư nhất vẫn là chuyện làm sao xây dựng mô hình hoạt động hiệu quả, thu hút thanh niên. Bởi bạn trẻ bây giờ có quá nhiều nhu cầu khác nhau, trong khi tổ chức đoàn vẫn còn không ít lúng túng để thật sự trở thành người bạn của thanh niên. Thực tiễn ấy như một “mệnh lệnh” của cuộc sống đòi hỏi đoàn phải nhanh nhạy hơn và không ngừng đổi mới để tạo ra sức sống mới của phong trào. Và đòi hỏi mỗi cán bộ đoàn phải nỗ lực chân thành, nhiệt tình, khơi bùng sự “máu lửa” trong chính họ.

Vấn đề có ý nghĩa quyết định với mỗi cơ sở đoàn, đó là phải tạo dựng được niềm tin, sự sáng tạo, niềm hứng khởi trước thanh niên. Nhưng để làm được điều đó, đòi hỏi trước tiên vẫn là sự tự thân vận động của mỗi cơ sở. Bởi nếu tổ chức của người trẻ không mạnh dạn thay đổi, không tư duy phong trào theo hướng nhanh nhạy, gần gũi với cuộc sống, thiết thân với thực tế, thì cũng khó mong sẽ mang lại sự thay đổi nào khác ngay cho chính tổ chức của mình, chứ chưa nói đến đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ mà đoàn đang hướng đến và tập hợp.

QUANG QUỲNH