Bàn giao trang thiết bị Nhà thiếu nhi Thị đoàn Điện Bàn

A.ĐÔNG - M.HIẾU |

(QNO) - Sáng 22.11, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức bàn giao trang thiết bị hỗ trợ Nhà thiếu nhi Thị đoàn Điện Bàn theo Quyết định số 1086/QĐ-TTG ngày 20.6.2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đại diện Thị doàn Điện Bàn nhận bẳng tượng trưng hỗ trợ thiết bị cho Nhà văn hóa thiếu nhi. Ảnh: H.A
Đại diện Thị đoàn Điện Bàn nhận bảng tượng trưng hỗ trợ thiết bị cho Nhà thiếu nhi. Ảnh: M.H

Trong đợt bàn giao này, Nhà thiếu nhi Thị đoàn Điện Bàn được nhận gói trang thiết bị gồm: micro, chân loa, đàn Keyboard 61 phím, đàn Keyboard 61 phím kiểu piano, kèn Trumpet... với tổng trị giá 218 triệu đồng.

Việc bàn giao thiết bị hỗ trợ các nhà thiếu nhi khu vực địa bàn khó khăn năm 2016 theo Quyết định 1086/QĐ-TTG nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng các cơ sở vật chất văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em các vùng, miền trong cả nước. Từng bước chuẩn hóa các tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống nhà thiếu nhi trong toàn quốc, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục, hình thành lớp công dân tương lai cho xã hội. Tạo điều kiện bình đẳng cho mọi trẻ em được thực hiện quyền vui chơi, giải trí. Góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới tại cấp cơ sở.

A.ĐÔNG - M.HIẾU