Bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên đoàn - hội

CÔNG THÀNH |

(QNO) - Thị đoàn Điện Bàn vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên cho 120 học viên là cán bộ đoàn - hội chủ chốt và báo cáo viên, tuyên truyền viên của 37 cơ sở đoàn - hội trên địa bàn.

Học viên được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn cung cấp một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24.3.2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Cùng với đó, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” cũng được truyền tải.

Sau đó, ban tổ chức lớp bồi dưỡng thực hiện việc kiểm tra công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên của cán bộ đoàn - hội chủ chốt tại cơ sở với các chuyên đề như: “Xây dựng thế hệ thanh niên có đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị”; “Xây dựng thế hệ thanh niên có kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ”; “Xây dựng thế hệ thanh niên có lý tưởng, ý chí phấn đấu, tinh thần dấn thân, khát vọng”; “Xây dựng phong cách, tác phong làm việc của cán bộ đoàn, nhất là người đứng đầu tổ chức đoàn các cấp”.

Ngoài ra, ban tổ chức còn tập huấn, kiểm tra kỹ năng điều hành trong sinh hoạt giao lưu đoàn - hội - đội.

CÔNG THÀNH