Chuẩn bị chu đáo cho đại hội đoàn các cấp

MỸ LINH |

(QNO) - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 25.8.2016 về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ như chỉ đạo ban chấp hành (BCH) đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội, nhất là báo cáo trình đại hội phải đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi 5 năm qua; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới phải cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên; bám sát đời sống, lao động, học tập và công tác của thanh niên.

Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải chỉ đạo việc chuẩn bị nhân sự đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quy chế cán bộ đoàn; BCH đoàn khóa mới phải bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, có số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển. Tập trung công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo điều kiện cần thiết để đại hội diễn ra trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ.

Trung ương Đoàn tích cực theo dõi, chỉ đạo BCH đoàn các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp; chủ động triển khai công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và công tác bảo đảm để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thời gian tiến hành đại hội đoàn cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý I.2017 đến đầu quý IV.2017; Đại hội lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào tháng 12.2017.

MỸ LINH