Chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên

ANH VŨ - THIÊN NGÂN |

(QNO) - Có 90 đoàn viên, thanh niên các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang và Phước Sơn vừa tham gia tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với mô hình sản xuất thực nghiệm.

Theo đó, thanh niên được tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chuối bằng phương pháp cấy mô, quy trình làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia cầm, đồng thời tiến hành trồng thực nghiệm cây chuối cấy mô.

Kết thúc lớp chuyển giao, Tỉnh đoàn chọn 4 học viên thanh niên nghèo để hỗ trợ trực tiếp hơn 400 cây chuối nuôi cấy mô để các hộ trồng thực nghiệm. Đây là nội dung trong chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở Khoa học - công nghệ.

ANH VŨ - THIÊN NGÂN