Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên mạng xã hội

M.L |

(QNO) - Đoàn Khối các cơ quan tỉnh vừa triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội.

Cuộc vận động nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hướng tới các giá trị cao đẹp, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của cán bộ, ĐVTN.

Các cấp bộ đoàn sẽ tuyên truyền, vận động cán bộ, ĐVTN đăng tải, chia sẻ các tin tốt, các câu chuyện đẹp trên mạng xã hội của cá nhân, tổ chức mình. Trong đó tập trung vào những thông tin tích cực liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; các thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan niệm, lối sống của ĐVTN và nhân dân.

Ưu tiên các thông tin về hoạt động đoàn, triển khai các phong trào, cuộc vận động lớn; những câu chuyện truyền cảm hứng về việc làm tốt đẹp, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; tấm gương người tốt, việc tốt, vượt khó vươn lên thành công trong mọi lĩnh vực…

M.L