Đại hội điểm Hội LHPN thị trấn Khâm Đức, nhiệm kỳ 2016 - 2021

ĐĂNG NGUYÊN |

(QNO) - Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn Khâm Đức vừa tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là đại hội điểm của Hội LHPN huyện Phước Sơn với sự tham dự của 102 đại biểu, đại diện cho hơn 1.000 hội viên tiêu phụ nữ các dân tộc trên địa bàn. 

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội LHPN thị trấn Khâm Đức luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; củng cố và xây dựng mới nhiều mô hình hoạt động thiết thực, cũng như phát động nhiều phong trào thi đua có hiệu quả, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là phong trào phụ nữ tích cực thi đua phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững với việc thành lập và duy trì hoạt động của 13 tổ góp vốn quay vòng, 13 tổ phụ nữ tiết kiệm và vay vốn, 2 tổ tín dụng tiết kiệm,... với hàng trăm hội viên nghèo được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế.

Ngoài ra, các hội viên phụ nữ thị trấn Khâm Đưc còn tích cực giúp nhau về phát triển cây giống, con vật nuôi, hỗ trợ ngày công và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. Qua đó, mỗi năm có ít nhất 45 hội viên được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo bền vững. Thông qua việc thành lập và duy trì hoạt động tốt các câu lạc bộ phụ nữ tự quản, gia đình phụ nữ giáo dục con tốt, không có người phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội,... đã góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng hạnh phúc gia đình, phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, và giữ gìn an ninh - trật tự ở vùng cao. 

ĐĂNG NGUYÊN