Đại hội điểm Hội LHTN phường Hòa Hương, nhiệm kỳ 2019 - 2024

LÊ THU - QUANG SƠN |

(QNO) - Chiều 10.3, Hội LHTN phường Hòa Hương (TP.Tam Kỳ) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đại hội điểm trên địa bàn thành phố.

Nhiệm kỳ qua, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tập trung triển khai đồng bộ, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo thanh niên trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Hội LHTN phường tổ chức 5 đợt giáo dục truyền thống, 15 đợt giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức 8 bữa cơm đoàn viên tại các gia đình cựu quân nhân, thu hút hơn 200 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; giới thiệu việc làm cho hơn 300 thanh niên địa phương; tổ chức 18 hoạt động ra quân tình nguyện, thu hút hơn 500 lượt thanh niên...

Đại hội đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong đó, đặt mục tiêu 100% chi hội trên địa bàn phường xây dựng mô hình “Chi hội thanh niên có nếp sống văn hóa văn minh đô thị”; 100% chi hội thành lập câu lạc bộ thanh niên tình nguyện, xung kích, kỹ năng hoạt động tích cực và hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề, hỗ trợ định hướng tư vấn việc làm cho thanh niên.

LÊ THU - QUANG SƠN