Đại Lộc: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn cơ sở

THÁI CƯỜNG |

(QNO) - Sáng nay 17.10, Huyện đoàn Đại Lộc phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho 108 cán bộ đoàn cơ sở.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ đoàn cơ sở huyện Đại Lộc. Ảnh: THÁI CƯỜNG
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ đoàn cơ sở huyện Đại Lộc. Ảnh: THÁI CƯỜNG
 

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày. Nội dung chính gồm 5 chuyên đề: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên Việt Nam; đoàn viên là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Chương trình bồi dưỡng nhằm củng cố, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đoàn trong giai đoạn hiện nay; tạo cơ hội nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác, giao lưu và học tập kinh nghiệm thực tiễn, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện công việc.

TAGS