Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong thực tiễn công tác

 DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 3.11, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đoàn Khối) tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan với phong trào nghiên cứu khoa học áp dụng thực tiễn công tác”.

Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh với phong trào nghiên cứu khoa học áp dụng thực tiễn công tác diễn ra” sáng nay. Ảnh: D.L
Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh với phong trào nghiên cứu khoa học áp dụng thực tiễn công tác” diễn ra sáng nay. Ảnh: D.L

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2012 - 2017), Đoàn Khối đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Khối các cơ quan tỉnh. Các phong trào đã phát huy năng lực, trí tuệ của cán bộ, ĐVTN trong toàn khối; khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. ĐVTN tùy theo lĩnh vực công tác đã đầu tư nghiên cứu, áp dụng các cải tiến, sáng kiến, đề tài khoa học trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Từ khi triển khai đến nay, có gần 300 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được ĐVTN trong Khối các cơ quan thực hiện, áp dụng trong thực tế ở nhiều lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, tự nhiên, xã hội, cải tiến phần mềm trong quản lý hồ sơ, quản lý hành chính và dịch vụ, xử lý kỹ thuật công nghiệp, cải tạo môi trường, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tiết kiệm năng lượng. Các sáng kiến được ứng dụng trong thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động của các đơn vị, cơ quan và trong thực tiễn cuộc sống, gây quỹ hoạt động cho Đoàn, tạo uy tín và sự tin tưởng lớn đối với lãnh đạo đơn vị về phong trào sáng tạo trẻ. Có thể kể đến những công trình nghiên cứu như “Hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia” của Đoàn cơ sở Cục Hải quan; “Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất chế phẩm Trichoderma, phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế phục vụ cho cây trồng tại Quảng Nam” của Chi đoàn Sở Khoa học - công nghệ; “Áp dụng phương pháp khuyến nông có sự tham gia trong mô hình khuyến nông tại tỉnh Sê Kông - Lào”... Các nghiên cứu, đề tài khoa học của tuổi trẻ Đoàn Khối thường xuyên đạt được những giải cao tại các hội thi tin học, sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh và toàn quốc.

Đoàn viên thanh niên góp ý kiến về sáng tạo khoa học công nghệ tại diễn đàn. Ảnh: D.L
Đoàn viên thanh niên góp ý kiến về sáng tạo khoa học công nghệ tại diễn đàn. Ảnh: D.L

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến tâm huyết với phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ đã được ĐVTN thuộc 39 cơ sở đoàn, chi đoàn cơ sở chia sẻ, như kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn trong việc nghiên cứu khoa học trong thực tiễn công tác. Đối với từng khối cơ quan khác nhau, việc công nhận những sáng kiến kinh nghiệm hay đề tài nghiên cứu khoa học có những cách thức khác nhau. Vì thế ĐVTN thuộc các cơ sở đoàn, chi đoàn đã kiến nghị Đoàn Khối tiếp tục đổi mới cách thức, hình thức công nhận những sáng kiến, đề tài áp dụng trong thực tiến theo từng lĩnh vực công tác của từng khối tùy theo nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tiếp thu những đóng góp, kiến nghị và cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu thay đổi cho phù hợp trong giai đoạn tới.

Những thanh niên có đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu được khen thưởng tại diễn đàn. Ảnh: D.L
Những thanh niên có đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu được khen thưởng tại diễn đàn. Ảnh: D.L

Hằng năm, Đoàn Khối đều tổ chức tuyên dương những gương thanh niên thực hiện tốt phong trào nghiên cứu khoa học áp dụng trong thực tiễn công tác, đến nay đã có 20 gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương. Tại diễn đàn, Đoàn Khối đã khen thưởng 14 gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào nghiên cứu khoa học áp dụng thực tiễn giai đoạn 2012 - 2017.

 DIỄM LỆ