Đoàn thanh niên Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp

THÀNH CÔNG - HOÀNG VŨ |

(QNO) - Sáng 17.4, tại Công an tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự với Đoàn thanh niên 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2022.

Các đại biểu ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: H.V
Đại biểu ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: H.V

Tại buổi lễ, các đơn vị đã thống nhất ký kết thực hiện những nội dung bao gồm phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết thanh niên, nhất là thanh niên vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phối hợp xây dựng, củng cố tổ chức đoàn - hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Dịp này, đại diện các ban chấp hành đoàn thanh niên đã ký kết chương trình phối hợp dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các đơn vị. 

Đây là hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận giữa tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên lực lượng CAND với tổ chức đoàn và các lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh trong phối hợp tổ chức các hoạt động tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đoàn - hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời điểm hiện tại. 

THÀNH CÔNG - HOÀNG VŨ