Đoàn viên tham gia tư vấn thủ tục hành chính

PHAN SƠN |

Sáng 13.3, Thành đoàn Hội An triển khai “Tuần tư vấn thủ tục hành chính năm 2017”. Theo đó, các chi đoàn khối công nhân, viên chức bố trí đoàn viên tham gia tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người dân đến giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của thành phố tại số 01 đường Hoàng Diệu. Hoạt động này kéo dài đến ngày 18.3.

PHAN SƠN