Đoàn viên, thanh niên được vay đến 1 tỷ đồng làm kinh tế

THIÊN NGÂN |

(QNO) - Trung ương Đoàn vừa triển khai công tác vay vốn từ Quỹ Quốc gia, để đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế. Theo đó, mức cho vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tối đa lên tới 1 tỷ đồng/đơn vị, thay mức 500 triệu đồng như trước đây, thời hạn vay tối đa 60 tháng. Còn lãi suất cho vay bằng mức cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ, như hiện tại là 0,55%/tháng.

Việc hỗ trợ nguồn vốn kịp thời tạo cơ hội cho thanh niên phát triển kinh tế.
Việc hỗ trợ nguồn vốn kịp thời tạo cơ hội cho thanh niên phát triển kinh tế.

Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay vốn theo quy định này. Chủ dự án có nhu cầu vay vốn lập hồ sơ theo hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương, ngân hàng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với Đoàn cùng cấp hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn để dự án được duyệt trong thời hạn 15 ngày.

Hiện dư nợ cho vay giải quyết việc làm cho thanh niên từ ngân hàng này đạt hơn 60 tỷ đồng. Trong tổng số 959 dự án vay có 300 dự án là cơ sở sản xuất kinh doanh do thanh niên, đoàn viên làm chủ.

Xem thông tin chi tiết tại: http://doanthanhnien.vn/docview/1114/view.htm

THIÊN NGÂN