Đồng hành và chinh phục

LÊ QUANG QUỲNH |

Thanh niên ngày nay có nhiều điều kiện học hành, nâng cao trình độ hiểu biết, chuyên môn, nghề nghiệp... nhưng cũng chịu nhiều áp lực trong cuộc sống cùng những thách thức. Nhìn lại lịch sử để học hỏi và hướng về tương lai, đòi hỏi mỗi thanh niên hôm nay phải có khát vọng, lẽ sống để làm chủ cuộc sống của mình, giúp ích cho gia đình, cống hiến cho cộng đồng, Tổ quốc.

Xuất phát từ những câu chuyện cụ thể của thanh niên hiện nay, có rất nhiều bạn mong muốn được khởi nghiệp, có việc làm, và nhiều bạn đã bắt tay vào thực hiện thành công. Hay có những bạn trẻ xác định đi vào những lĩnh vực khó, hướng về phục vụ cộng đồng, phục vụ cuộc sống người dân; có hàng triệu thanh niên tình nguyện, người ta nhìn được đó là suy nghĩ đẹp, là hành động tử tế… Đó là những con người, hành động cụ thể khắc họa thế hệ thanh niên sống có mục tiêu, có lẽ sống và khát vọng; lý tưởng sống gắn với từng vị trí công việc của các bạn. Điều đó giúp các cấp Hội LHTN Việt Nam nhìn nhận và khơi dậy trong người trẻ khát vọng; tạo môi trường, điều kiện tốt nhất và tham mưu được nhiều chính sách thuận lợi để thanh niên tìm kiếm được cơ hội thuận lợi để phát triển. Làm được những điều đó, hội sẽ giúp cho mỗi bạn trẻ thấy được chỗ đứng của mình trong tổ chức, từ đó sẽ có sức bật để học tập, lao động, công tác và cống hiến tốt hơn. Phải làm sao đó để mỗi hoạt động do hội khởi xướng, thanh niên hưởng ứng như là đồng tác giả, cùng gia tăng giá trị của thanh niên đối với cộng đồng xã hội.

Mọi người thường cho rằng, tính hấp dẫn, hiệu triệu trong các phong trào và chương trình của hội chủ yếu thông qua cán bộ hội, bằng việc người thủ lĩnh thanh niên có thái độ lao động, phương thức làm việc hấp dẫn hay không. Điều đó hoàn toàn chân xác. Cán bộ hội, chứ không ai khác, sẽ thay mặt tổ chức truyền cảm hứng đến thanh niên, đưa họ vào tổ chức. Do đó, mỗi cán bộ hội tự thân phải gương mẫu, đam mê, “máu lửa” với phong trào. Và quan trọng, để cống hiến được, trước tiên anh phải trưởng thành, vững vàng; phải chu toàn, tự chăm lo cho bản thân, cho gia đình mình thì mới có nguồn lực chăm lo cho tổ chức, cống hiến cho xã hội. Và thực tế, người cán bộ hội sẽ bị loại bỏ nếu không tạo dựng được niềm tin, sự sáng tạo, niềm hứng khởi trước thanh niên.

Cuộc sống hôm nay đặt ra đòi hỏi, tổ chức hội không chỉ có đồng hành mà cần chinh phục thanh niên vì những lý tưởng, khát vọng cao đẹp mà thanh niên hằng ngưỡng vọng. Và, cuộc chinh phục ấy phải là chuỗi những hành động bền bỉ, hàng ngày, ở mọi cấp hội.

LÊ QUANG QUỲNH