Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đoàn

LÊ THIÊN NGÂN |

Tính đến thời điểm này, 130/630 đơn vị trong toàn tỉnh đã tiến hành tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, trong đó 100% số đơn vị tổ chức đại hội điểm theo đúng nội dung, tiến độ thời gian do Trung ương Đoàn quy định.

Là đơn vị xuất sắc nhiều năm liền, dẫn đầu thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp cơ sở năm 2016, Đoàn xã Tam Xuân 2 (Núi Thành) trở thành đơn vị đầu tiên của huyện Núi Thành tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở. Bí thư Đoàn xã - Nguyễn Tấn Liêu cho biết, đã bám sát các kế hoạch, hướng dẫn của Huyện đoàn, chuẩn bị nhân sự, tổ chức đại hội bảo đảm đúng mục đích và yêu cầu đề ra. Anh Liêu nói: “Trong quá trình xây dựng văn kiện đại hội, đặc biệt về đề án nhân sự, Đoàn xã lấy ý kiến của đông đảo đoàn viên thanh niên, trình Đảng ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội thể hiện tính công khai, dân chủ, đúng quy trình”. Qua thực tế đại hội ở cơ sở, anh Dương Văn Bảo - Phó Bí thư Huyện đoàn Núi Thành chia sẻ: “Trực tiếp bầu thủ lĩnh thanh niên tại đại hội là cách làm đúng, tạo không khí dân chủ trong sinh hoạt đoàn. Tinh thần, trách nhiệm của mỗi đoàn viên cũng thể hiện rất rõ trong mỗi lá phiếu. Thủ lĩnh được lựa chọn cũng sẽ phải có trách nhiệm, nỗ lực hơn để xứng với niềm tin của thanh niên”.

Bầu trực tiếp Bí thư Đoàn tại đại hội đang tạo dấu ấn về sự đổi mới mạnh mẽ của tổ chức đoàn, thể hiện tinh thần dân chủ, góp phần vào việc xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Trước đây, việc bầu trực tiếp chỉ tiến hành ở chi đoàn, đoàn cơ sở vững mạnh và phải được sự đồng ý của cấp ủy đảng và đoàn cấp trên. Nhiệm kỳ này, Trung ương Đoàn quyết định mở rộng với tỷ lệ 25 - 30% đoàn cấp cơ sở, 15 - 20% cấp huyện thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Trưởng ban Tổ chức - kiểm tra Tỉnh đoàn Trần Thị Ngọc Thảo cho biết, qua các đơn vị đã tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở trong toàn tỉnh cho thấy, những nhân sự được giới thiệu cho chức danh Bí thư Đoàn hầu hết trúng cử với số phiếu cao, cho thấy công tác nhân sự đã được chuẩn bị tốt. Sự thẳng thắn, khách quan trong việc đánh giá cán bộ đoàn của mỗi đoàn viên cũng thể hiện rõ qua tỷ lệ phiếu bầu, khi có nơi thủ lĩnh thanh niên trúng cử với tỷ lệ thấp. Chị Phạm Thị Kim Phượng - người vừa trúng cử chức danh Bí thư Đoàn phường Sơn Phong (Hội An) với tỷ lệ phiếu bầu 88%, chia sẻ: “Tỷ lệ phiếu bầu không cao cũng là sự nhắc nhở để mình nhìn lại, điều chỉnh bản thân, nỗ lực hơn nữa để có được sự tín nhiệm cao hơn”.

Đại hội Đoàn thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên. Do đó, các cơ sở đoàn từ tỉnh tới cơ sở đã và đang chuẩn bị chu đáo mọi công tác cho đại hội, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ đoàn viên thanh niên tích cực tham gia học tập, lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Chị Phan Thị Nhi - Bí thư Huyện đoàn Thăng Bình cho biết: “Về nhân sự, các tổ chức đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã có sự chuẩn bị từ trước. Nguồn lực là những cán bộ tiêu biểu trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, từ đó xin ý kiến của các cấp ủy đảng và Huyện đoàn. Đồng thời lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên để thăm dò và chọn những cán bộ đoàn tiêu biểu nhất bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới”.

LÊ THIÊN NGÂN