Duy Xuyên giải quyết việc làm cho gần 4.000 thanh niên

HOÀI NHI |

(QNO) - Ngày 26.7, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đoàn viên thanh niên huyện Duy Xuyên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: HOÀI NHI
Đoàn viên thanh niên huyện Duy Xuyên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: HOÀI NHI

Mười năm qua, huyện Duy Xuyên triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 25, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Qua thống kê, toàn huyện hiện có 27.904 thanh niên, chiếm 22% dân số, trong đó có 5.600 đoàn viên tham gia sinh hoạt ở 27 cơ sở đoàn.

Thời gian qua, các cơ sở đoàn phối hợp làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm cho gần 4.000 thanh niên, tổ chức 64 lớp tập huấn và tọa đàm về ý tưởng khởi nghiệp, tạo điều kiện cho 224 thanh niên vay 29 tỷ đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuổi trẻ Duy Xuyên tìm về những “địa chỉ đỏ”. Ảnh: HOÀI NHI
Tuổi trẻ Duy Xuyên hành trình về những “địa chỉ đỏ”. Ảnh: HOÀI NHI

Các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp cũng được thực hiện thường xuyên, liên tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Dịp này, huyện Duy Xuyên khen thưởng 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

HOÀI NHI