Duy Xuyên, Thăng Bình hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở

MỸ LINH |

(QNO) - Tính đến thời điểm này, 2 đơn vị Duy Xuyên và Thăng Bình đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đoàn cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hồi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên. Ảnh: M.L
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên. Ảnh: M.L

Đại hội của các đơn vị đã thu hút sự quan tâm của đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, thị trấn. Đây là dịp để các cơ sở đoàn tổng kết thành quả hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017, đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đặc biệt là bầu ra đội ngũ ban chấp hành khóa mới sẽ dẫn dắt đơn vị trong chặng đường sắp tới. 

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện đoàn Duy Xuyên và Thăng Bình, các cơ sở đoàn đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của huyện đoàn, chuẩn bị nhân sự, tổ chức đại hội bảo đảm đúng mục đích và yêu cầu đề ra. Điểm mới của Đại hội Đoàn ở cơ sở lần này là việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, nhiều đơn vị bầu chức danh này đạt tỷ lệ cao. Qua đó, đã thể hiện tính công khai, dân chủ, tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong mỗi lá phiếu. Điều này tạo được dấu ấn về sự đổi mới mạnh mẽ của tổ chức đoàn, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.

Việc hoàn thành sớm Đại hội Đoàn cấp cơ sở của 2 đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị các văn kiện, quy trình và các điều kiện khác để tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện trong thời gian tới.

MỸ LINH