Hoạt động đoàn phải gắn với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp

VINH ANH |

(QNO) - Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Nguyễn Hùng tại hội nghị Ban Chấp hành Đoàn khối DN tỉnh lần thứ 3 được tổ chức sáng nay 16.12.

Bí thư Đoàn khối DN tỉnh Nguyễn Văn Hợi trao cờ dẫn đầu công đoàn và phong trào thanh niên cho các đơn vị. Ảnh: VINH ANH
Bí thư Đoàn khối DN tỉnh Nguyễn Văn Hợi trao cờ dẫn đầu công đoàn và phong trào thanh niên cho các đơn vị. Ảnh: VINH ANH

Hội nghị nhằm thông báo kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đồng thời tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Đức đến dự.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối DN Nguyễn Hùng, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Đoàn khối DN cần sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hoạt động đoàn theo hướng gắn sát với nhiệm vụ chính trị của DN. Các hoạt động của đoàn phải khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh và sức sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong DN. Chẳng hạn, Đoàn khối DN cần đứng ra tổ chức các cuộc thi như “Thanh niên với văn hóa DN”, “Thanh niên với phong trào Sáng tạo trẻ”... Liên quan đến việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, ông Nguyễn Hùng đề nghị Đoàn khối DN nên đổi mới hình thức tổ chức, không ngồi hội trường để quán triệt mà nên phát động các cuộc thi, hội thi tìm hiểu nghị quyết trong các cơ sở đoàn.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Đức đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và các hoạt động của đoàn đại biểu tuổi trẻ Quảng Nam tham dự đại hội. Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2017 của tuổi trẻ Đoàn khối DN, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Đức đề nghị Đoàn khối DN và các cở sở đoàn trực thuộc cần bắt tay quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; đồng thời đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”, “4 nhất”, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các hoạt động an sinh xã hội.

Theo báo cáo, Đoàn khối DN hiện quản lý 2.800 đoàn viên sinh hoạt ở 36 chi đoàn và đoàn cơ sở. Trong năm, Đoàn khối DN đã kết nạp thêm 2 chi đoàn và 150 đoàn viên mới, đồng thời có quyết định giải thể 2 chi đoàn. Năm 2018, Đoàn khối DN chọn chủ đề công tác năm là “Phát triển tổ chức Đoàn trong DN - Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và người lao động trẻ”. Theo đó, Đoàn khối tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của DN; mỗi cấp bộ đoàn thực hiện công trình, phần việc cụ thể chào mừng thành công đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022.

Dịp này, Tỉnh đoàn, Đoàn khối DN tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

VINH ANH