Hội LHPN Việt Nam tỉnh nhận cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

VINH ANH |

Bà Trương Thị Lộc - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh cho biết, tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ 5, khóa XII vừa diễn ra tại tỉnh Cà Mau, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2018. Hội nghị cũng đã thống nhất chọn chủ đề công tác năm 2019 là “An toàn cho phụ nữ, trẻ em gái”. Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết đây sẽ là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác hội nhiều năm đến, do đó các cấp hội cần tăng tính chủ động sáng tạo trong triển khai thực hiện chủ đề năm 2019, nhất là việc nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ và trẻ em gái để họ biết tự bảo vệ mình.

VINH ANH