Hướng dẫn thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay để khởi nghiệp

VINH ANH |

(QNO) - Tỉnh đoàn vừa có hướng dẫn triển khai chương trình thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2022.

Thanh niên huyện Tiên Phước giới thiệu các sản phẩm đặc trưng từ những mô hình sản xuất kinh doanh của đoàn viên, thanh niên tại sự kiện 20 năm tái lập tỉnh. Ảnh: VINH ANH
Thanh niên huyện Tiên Phước giới thiệu các sản phẩm đặc trưng từ những mô hình sản xuất kinh doanh của thanh niên nhân sự kiện 20 năm tái lập tỉnh. Ảnh: VINH ANH

Chương trình nhằm tạo lập môi trường thuận lợi và huy động các nguồn lực tài chính để để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Có ba đối tượng chính được tập trung hỗ trợ là: thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp; sinh viên, học sinh các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; doanh nhân, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký kinh doanh.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình thanh niên khởi nghiệp, Tỉnh đoàn cho biết sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp; đồng thời hỗ trợ kiến thức, kỹ năng và phát triển ý tưởng sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp; xây dựng chương trình hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp và kiến nghị chính sách khởi nghiệp cho thanh niên.

Trong đó, tổ chức đoàn tham mưu vận động kết nối các nguồn lực, các doanh nghiệp để hỗ trợ các ý tưởng, dự án của thanh niên. Đồng thời tập trung hướng dẫn thanh niên vay vốn phát triển kinh tế theo các nguồn vốn kênh 120 (Quỹ quốc gia về việc làm) giải quyết việc làm trong thanh niên, nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội và nguồn vốn từ Quỹ thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn…

VINH ANH