Huyện đoàn Duy Xuyên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017- 2022

ANH ĐÔNG |

Sáng 11.7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Duy Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Trên địa bàn Duy Xuyên hiện có 15 tổ hợp tác, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế; có 3 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

Trong 5 năm qua, tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở đã tư vấn hướng nghiệp cho hơn 4.730 thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn 2.640 thanh niên. Huyện đoàn cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho 1.335 hộ thanh niên vay vốn với tổng dư nợ hơn 26,3 tỷ đồng. Tuổi trẻ huyện Duy Xuyên còn hỗ trợ hàng trăm ngày công và vận động kinh phí xây dựng 59 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; nhận giúp đỡ 627 gia đình chính sách; phối hợp và tổ chức 27 đợt khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 2.500 lượt người dân; đặc biệt, mô hình câu lạc bộ ngân hàng máu sống thu hút sự tham gia của hơn 4.820 thành viên, đã hiến được 3.618 đơn vị máu…

ANH ĐÔNG