Huyện đoàn Tây Giang tổ chức Đại hội lần thứ XVI

HIỀN THÚY |

Trong 2 ngày 24 và 25.7, Huyện đoàn Tây Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn Tây Giang đã triển khai 25 công trình cấp huyện, 105 công trình công trình cấp cơ sở; hằng năm đảm nhận giúp đỡ 2 thanh niên nghèo. Trên địa bàn có nhiều mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đem lại hiệu quả, như mô hình trang trại của anh Trần Văn Được ở xã Bhalêê; Tổ hợp tác mộc của các anh Cơlâu Nin, Ríah Nứa ở xã Tr’Hy; mô hình chăn nuôi của anh Hốih Trác ở xã Dang; mô hình kinh tế gia trại của anh Arât Hinh ở xã A Vương… góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho thanh niên lao động địa phương. Bên cạnh đó, Huyện đoàn đã tổ chức hơn 70 chiến dịch tình nguyện, thu hút hơn 6.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; vận động đoàn viên ủng hộ tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng quà các gia đình neo đơn, người cao tuổi… Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa mới gồm 21 người; anh Cơ Lâu Hoài được bầu làm Bí thư.

HIỀN THÚY