Lấy ý kiến góp ý sửa đổi Luật Thanh niên

MỸ LINH |

(QNO) - Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý sửa đổi Luật Thanh niên. Ảnh: M.L
Hội nghị lấy ý kiến góp ý sửa đổi Luật Thanh niên. Ảnh: M.L

Tại hội nghị, cán bộ đoàn chủ chốt các cấp đã tập trung góp ý nhằm làm rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Thanh niên với các nội dung quan trọng như: quyền và nghĩa vụ của thanh niên nhằm cụ thể hóa các quyền, nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013 và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chính sách của Nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên; vai trò, vị trí, trách nhiệm của Đoàn, hội LHTN, hội sinh viên đối với thanh niên và công tác thanh niên...

Nhiều đại biểu cho rằng, Luật Thanh niên sửa đổi cần quan tâm nhiều hơn đến đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên công tác ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, thanh niên khởi nghiệp. Cần có nhìn nhận rõ về vai trò của hội LHTN, xác định hội LHTN là một pháp nhân, có tài sản, tài khoản, con dấu riêng, biên chế và kinh phí hoạt động. Đồng thời cần dành một chương nhằm làm rõ và nêu cụ thể quyền của thanh niên, nghĩa vụ của thanh niên (gắn với nghĩa vụ phải tham gia vào các tổ chức thanh niên) và quy định về những hành vi mà thanh niên bị nghiêm cấm...

Trước đó, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã triển khai ở cơ sở, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên góp ý kiến trực tiếp tại địa chỉ www.tinhdoanqnam.vn.

MỸ LINH