Năm Thanh niên tình nguyện

MỸ LINH |

QNO - Năm 2019 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn chủ đề là Năm Thanh niên tình nguyện.

Năm 2019 là Năm thanh niên tình nguyện. Ảnh: M.L
Năm 2019 là Năm thanh niên tình nguyện. Ảnh: M.L

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, với chủ đề này, các cấp bộ Đoàn cần có các giải pháp, lựa chọn công việc để làm sao tạo nên dấu ấn, sự khác biệt của Năm tình nguyện 2019 so với các năm khác.

Trong đó, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện; chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của các đội hình tình nguyện; thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả. Các hoạt động tình nguyện tổ chức theo hướng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động; đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt của tổ chức Đoàn trong phong trào tình nguyện chung của toàn xã hội.

Với chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện, hứa hẹn 2019 sẽ là năm bùng nổ về các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nhiều vùng đất khó, mảnh đời kém may mắn sẽ được tiếp sức.

MỸ LINH