Núi Thành bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn - hội

THÁI CƯỜNG |

(QNO) - Ngày 18 - 19.7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành và Huyện đoàn phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn - hội.

Học viên được quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 dành cho cán bộ đoàn; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chuyên đề kỹ năng thanh niên.

Lớp bồi dưỡng nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, giúp đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở và lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên nòng cốt nắm bắt kịp thời những quan điểm của Đảng, Nhà nước. Vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đoàn thanh niên, hội LHTN ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

TAGS