Núi Thành tập huấn kỹ năng vận động, tuyên truyền cho lực lượng thanh niên nòng cốt

ÁI LY |

(QNO) - Đoàn thanh niên huyện Núi Thành vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp tập huấn cho lực lượng thanh niên nòng cốt năm 2016.

Trong 1 ngày, hơn 200 thanh niên nòng cốt của huyện Núi Thành được Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 2 chuyên đề về công tác vận động quần chúng và vận động đoàn viên thanh niên; chuyên đề đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05/CT- TW của Bộ Chính trị.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động thuyết phục cho lực lượng thanh niên nòng cốt tích cực phát huy vai trò trong công tác vận động thanh niên và các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, kịp thời nắm bắt phản ánh những tâm tư, nguyện vọng cùng những vấn đề bức xúc nổi cộm trong đời sống xã hội với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể để đề ra các giải pháp thực hiệu quả góp phần điều chỉnh và ổn định xã hội.

ÁI LY