Phú Ninh đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp

VINH ANH - THANH THẮNG |

Sáng qua 7.9, UBND huyện Phú Ninh cùng với Huyện đoàn tổ chức diễn đàn “Đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền với thanh niên về vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2017”.

Tại diễn đàn, nhiều thanh niên đã trình bày với lãnh đạo UBND và các ban ngành của huyện về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp. Hầu hết ý kiến đề cập khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay và các thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp của trung ương, tỉnh, huyện. Theo đó, đại diện các ban ngành của huyện Phú Ninh giải đáp tận tình, giúp thanh niên nắm vững hơn các quy định liên quan, sớm cụ thể hóa kế hoạch khởi nghiệp. Diễn đàn được tổ chức là sự thể hiện quyết tâm, hành động của UBND huyện và Huyện đoàn Phú Ninh trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đây là một trong những nội dung quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 của huyện Phú Ninh đặt ra nhằm thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức đoàn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

VINH ANH - THANH THẮNG