Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

THÁI CƯỜNG |

(QNO) - Huyện đoàn Duy Xuyên vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho 200 cán bộ đoàn - hội chủ chốt và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, báo cáo viên Trần Ngọc Nhiều - giảng viên Trường Chính trị tỉnh đã báo cáo chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi", chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm, nói đi đôi với làm". Trước đó, Huyện đoàn Duy Xuyên đã tổ chức tập huấn kỹ năng công tác đoàn - hội năm 2019 nhằm chuẩn bị cho Hội trại Tuổi trẻ Duy Xuyên đồng hành với di sản, diễn ra vào tháng 9.2019.

THÁI CƯỜNG