Ra mắt hệ thống quản lý đoàn viên trực tuyến đầu tiên

HỒNG CƯỜNG |

(QNO) - Đoàn Khối các cơ quan tỉnh vừa cho ra mắt hệ thống quản lý đoàn viên trong khối, đây là hệ thống dữ liệu trực tuyến về đoàn viên đầu tiên trong toàn tỉnh.

Giao diện chung của Hệ thống Quản lý đoàn viên – Ảnh: Hồng Cường
Giao diện của hệ thống quản lý đoàn viên. Ảnh: Hồng Cường

Hệ thống quản lý đoàn viên được chạy trực tuyến tại địa chỉ http://qldoanvien.qti.vn/. Với hệ thống này, mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối sẽ được cấp 1 tài khoản để quản lý đoàn viên của đơn vị mình với nhiều chức năng như: cập nhật thông tin đoàn viên, quản lý được đoàn viên là đảng viên, phân loại trình độ lý luận chính trị đoàn viên, phân loại trình độ chuyên môn đoàn viên, xuất dữ liệu đoàn viên với định dạng exel, tìm kiếm nhanh thông tin đoàn viên, thống kê những thông tin đoàn viên theo yêu cầu của người dùng…

Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan – anh Đặng Ngọc Châu cho biết: Hiện nay, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh quản lý 38 tổ chức cơ sở đoàn với gần 3.800 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), được chia làm 5 khối thi đua. Với việc quản lý thủ công qua hồ sơ đoàn viên bằng các văn bản giấy thì khó nắm được chính xác số lượng đoàn viên của toàn khối, cũng như khi muốn thống kê một biểu mẫu về thông tin của đoàn viên mà làm thủ công thì tốn rất nhiều thời gian. Việc áp dụng hệ thống trực tuyến sẽ giúp cho công tác quản lý đoàn viên của Đoàn Khối đảm bảo một cách khoa học, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Trong quá trình triển khai, hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật những chức năng mới phù hợp với thực tế việc quản lý thông tin của đoàn viên hiện nay.

HỒNG CƯỜNG