Ra mắt Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

M.L |

(QNO) - Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa ra mắt Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (Supporting Center for Youth’s Startup).

Ra mắt Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp.
Ra mắt Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Ảnh: CTV

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được thành lập nhằm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 7.6.2016 của Chính phủ, Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Chương trình "Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2021" của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Trung tâm có chức năng tư vấn, hỗ trợ, kết nối các ý tưởng thanh niên làm kinh tế, cụ thể như: quản lý các nguồn vốn đầu tư, cho vay của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam hoặc được ủy thác thực hiện các khâu công việc cho thanh niên làm kinh tế; tư vấn, hỗ trợ và đào tạo kỹ năng cho thanh niên triển khai thực hiện ý tưởng kinh doanh, có kế hoạch kinh doanh tốt với mong muốn được khởi sự kinh doanh riêng; kết nối các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên phát triển ý tưởng kinh doanh; thiết lập và tổ chức thực hiện các hoạt động định hướng cho phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước.

Ngoài ra, trung tâm còn là đầu mối liên hệ và phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức trong việc triển khai thực hiện các ý tưởng liên quan đến công tác khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

M.L