Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên

MỸ LINH - THÀNH NHÂN |

(QNO) - Thị đoàn Điện Bàn vừa phối hợp với Trạm Khuyến nông - khuyến lâm thị xã tổ chức lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương pháp chế biến phân hữu cơ, phân vi sinh ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp cho gần 100 đoàn viên thanh niên.

Các thanh niên tham gia lớp tập huấn được đi tham quan, thực nghiệm tại mô hình trồng măng tây xanh ở phường Điện Dương (Điện Bàn). Đây là hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; giúp thanh niên nông thôn tiếp cận với những thành tựu khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập.

MỸ LINH - THÀNH NHÂN