Thành đoàn Tam Kỳ hưởng ứng festival

THANH XUÂN |

Thành đoàn Tam Kỳ đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI với chủ đề “Tuổi trẻ Tam Kỳ với Di sản Quảng Nam”.

Theo đó Thành đoàn Tam Kỳ sẽ tổ chức chương trình “Hành trình di sản”, diễu hành cờ hồng tuyên truyền việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản Quảng Nam, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các điểm di tích trên địa bàn thành phố. Từ ngày 9 đến 11.6, Thành đoàn Tam Kỳ tổ chức hội trại tại Tam Thanh và thi vẽ tranh với chủ đề “Nét đẹp di sản Quảng Nam”… Đặc biệt, thành lập các đội thanh niên tình nguyện phục vụ festival như hướng dẫn du khách, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp tổ chức các hội thi tại xã biển…

THANH XUÂN