Thanh niên Điện Bàn diễu hành biểu dương lực lượng

THÀNH NHÂN - HỒNG HOA |

Thị đoàn Điện Bàn vừa tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng đoàn viên - thanh niên với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đến từ 20 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Dịp này, Thị đoàn Điện Bàn trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho 12 cựu cán bộ Đoàn đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phong trào thanh thiếu niên ở địa phương. Đồng thời phát động xây dựng công trình thanh niên năm 2016 gồm: cổng vào ao di tích Dũng sĩ Điện Ngọc và 1 nhà nhân ái cho gia đình chính sách trị giá 30 triệu đồng.

THÀNH NHÂN - HỒNG HOA