Thay đổi bản thân, cách nhìn để khởi nghiệp

M.L |

(QNO) - Đó là gợi ý khởi nghiệp của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho thanh niên tại hội thảo Khởi động sáng kiến khởi nghiệp quốc gia vừa tổ chức tại Hà Nội. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, trải qua 30 năm đổi mới, cộng đồng quốc tế đánh giá Việt Nam có nhiều tiến bộ, có nhiều chính sách liên quan đến con người. Đối với những thanh niên khởi nghiệp, các doanh nghiệp trẻ, Nhà nước không chỉ tạo môi trường thuận lợi, đổi mới cơ chế để khởi nghiệp, phát triển mà phải có giải pháp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp.

Phó Thủ tướng cho rằng điều cần thiết để khởi nghiệp là áp dụng khoa học, công nghệ thông tin và tận dụng lợi thế kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp, với thế giới. Nếu ai có ý thức và phát huy được cơ hội thì sẽ có lợi thế vượt trội để phát triển. Ở nước ta, trong thời gian qua, khi đứng trước các vấn đề có tính chất khoa học công nghệ, phần lớn những thanh niên khởi nghiệp và doanh nghiệp trẻ không dồn hết tâm sức, nguồn lực để nghiên cứu sâu. Việt Nam cũng không có những chuyên gia thật giỏi để kết nối thành cả bộ máy giỏi.

Phó Thủ tướng mong rằng quốc gia khởi nghiệp, tinh thần khởi nghiệp sẽ được nhen lên ở tất cả các diễn đàn của các cơ quan, để từ cộng đồng nhỏ lan ra toàn xã hội; cần ứng dụng khoa học công nghệ, để tinh thần lan tỏa bằng các hành động cụ thể, không phải là hình thức. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất liên quan đến đổi mới sáng tạo, phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp.

M.L