Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh

M.HIẾU |

(QNO) - Ngày 18.3, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị báo cáo viên năm 2019 với sự tham gia của gần 50 báo cáo viên cấp tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, học viên được truyền tải những nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; quán triệt kết luận của Trung ương Đoàn, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, tôn giáo trong tình hình mới và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, đường lối; các thông tin cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên. Tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên học hỏi, trau dồi kiến thức, sáng tạo trong công tác truyền đạt những nội dung cơ bản đã được tiếp thu. Tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân.

M.HIẾU