Tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

VINH ANH |

Tỉnh đoàn và Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2017.

Đối tượng dự thi là đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên; doanh nhân trẻ, chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh; các bạn trẻ trong và ngoài nước khởi nghiệp sáng tạo vì sự phát triển Quảng Nam. Thí sinh có thể tham gia cuộc thi ở mọi lĩnh vực, trong đó ưu tiên về nông nghiệp và phát triển nông thôn, du lịch, công nghệ thông tin, cơ khí và công nghiệp phụ trợ. Cuộc thi được chia làm 2 vòng: vòng sơ khảo dự kiến diễn ra từ 17.5 đến 25.7.2017; vòng chung khảo dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến15.8.2017. Tại vòng sơ khảo, thí sinh tham gia cuộc thi gửi thuyết minh ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bằng văn bản, đảm bảo các nội dung: đặt vấn đề, nêu thực trạng, mục đích và ý nghĩa của ý tưởng, đề xuất nội dung và giải pháp thực hiện, dự toán kinh phí, kết luận. Sau đó, Ban tổ chức lựa chọn 15 ý tưởng để tham gia vòng thi chung khảo. Tại đây, các thí sinh dự thi sẽ trình bày ý tưởng trước Ban giám khảo cuộc thi, căn cứ kết quả đánh giá, Ban tổ chức sẽ xét chọn và trao giải cho 10 ý tưởng sáng tạo.

VINH ANH