Triển khai các mô hình cộng đồng chống rác thải nhựa

THÁI CƯỜNG |

(QNO) - Tỉnh đoàn vừa có văn bản hướng dẫn cơ sở đoàn triển khai các mô hình cộng đồng hành động chống rác thải nhựa nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Có 3 mô hình trọng tâm được hướng dẫn cụ thể để triển khai trong các nhóm đối tượng, địa bàn khác nhau. Đó là mô hình khu dân cư giảm rác thải nhựa; mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa; mô hình công sở, trường học giảm rác thải nhựa. Tỉnh đoàn yêu cầu cơ sở đoàn tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông trên các kênh công cụ tuyên truyền của đoàn; đồng thời có quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình.

Các mô hình nhằm tạo phong trào hành động của đoàn viên, thanh niên; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chung tay chống rác thải nhựa thông qua thực hiện các tiêu chí hành động cụ thể trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày.

TAGS