Triển khai chương trình "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo"

THÁI CƯỜNG |

Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa triển khai chương trình “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh.

Phát động chương trình “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong sinh viên Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: THÁI CƯỜNG
Phát động chương trình “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong sinh viên Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Triển khai từ ngày 7.1 - 15.10.2021, chương trình nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh về vai trò của các hoạt động sáng tạo xây dựng quê hương Quảng Nam; tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào thực tiễn học tập, công tác, lao động, sản xuất tại địa phương, đơn vị. Việc tham gia ngân hàng ý tưởng sáng tạo sẽ giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tích lũy thông tin, kiến thức của mình và thúc đẩy tư duy của các bạn trẻ. Các ý tưởng sẽ được hỗ trợ, đồng hành và chia sẻ với cộng đồng, từ đó hình thành các giải pháp khả thi, triển khai trên thực tiễn.

Để đăng ký ý tưởng trực tuyến, tác giả đăng nhập vào cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam (tại địa chỉ “http://ytuongsangtao.net/”) và làm theo hướng dẫn. 

TAGS