Tư vấn xuất khẩu lao động và du học cho thanh niên Đại Lộc

TR.NHAN |

(QNO) - Huyện đoàn Đại Lộc vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động và du học nước ngoài năm 2017 cho trên 70 đoàn viên, thanh niên các xã vùng B của huyện.

Đoàn viên, thanh niên được Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh tạo nguồn du học và xuất khẩu lao động. Các học viên còn được hướng nghiệp và giải quyết việc làm, giới thiệu các thị trường lao động, thông tin về ngành nghề phù hợp và cơ chế ưu đãi hỗ trợ thanh niên khi tham gia xuất khẩu lao động...

Hoạt động nhằm góp phần giải quyết nguồn lao động tại chỗ ở nông thôn và xây dựng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao sau khi về nước.

TR.NHAN