Tuổi trẻ Điện Bàn hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn"

VĂN MẾN |

Sáng 25.9, tại khu phố chợ phường Vĩnh Điện, Phòng Tài nguyên - môi trường thị xã Điện Bàn phối hợp với Đoàn phường Vĩnh Điện tổ chức lễ ra quân tình nguyện hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2016. Ngay sau lễ phát động, hơn 100 đoàn viên thanh niên và học sinh Trường THCS Quang Trung đã tổ chức các hoạt động cụ thể như quét dọn và thu gom, xử lý rác thải; làm sạch các tuyến đường trước khu vực chợ… Hoạt động này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường.

VĂN MẾN