Tuổi trẻ Hiệp Đức tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

|

(QNO) - Nhằm góp phần vào công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Huyện đoàn Hiệp Đức đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hình thức tuyên truyền về công tác bầu cử và vận động đoàn viên thanh niên tham gia bầu cử.

ĐVTN diễu hành tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đến địa bàn khó khăn. Ảnh: MỸ LINH
ĐVTN diễu hành tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đến địa bàn khó khăn. Ảnh: MỸ LINH

Huyện đoàn phối hợp với ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng bằng nhiều hình thức như diễu hành, tuyên truyền bằng loa phát thanh, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích; các Liên đội trên địa bàn huyện tổ chức cho các em học sinh tham gia cổ động trên các tuyến đường chính tại 12 xã, thị trấn…nhằm nâng cao ý thức trong đoàn viên thanh niên, học sinh về việc trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, sau đó, giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, những điểm mới trong bầu cử; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri...

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn, Hội cũng quán triệt cho đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia đi bầu cử đầy đủ, nhanh chóng và vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

       MỸ LINH