Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh phát động phong trào thi đua giai đoạn 2017-2022

A.ĐÔNG - T.ĐẠT |

(QNO) - Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2017-2022.

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng giấy khen cho các chiến sĩ. Ảnh: T.ĐẠT
Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng giấy khen cho các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm theo lời Bác. Ảnh: T.ĐẠT

Với tiền đề là những kết quả đạt được từ phong trào thi đua “5 nhất” giai đoạn 2013-2017, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua giai đoạn 2017-2022, tập trung vào các mục tiêu: tâm trong trí sáng, trung thành, dũng cảm chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang; đoàn kết kỷ luật, chủ động, sáng tạo, xung kích quyết thắng; hăng hái đi đầu, hành động hiệu quả. 

Đồng thời đặt ra các chỉ tiêu thực hiện như: 100% tổ chức đoàn các cấp xây dựng bộ tiêu chí “làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao chất lượng huấn luyện, học tập, sản xuất, phấn đấu các nội dung thi, kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, 80% khá giỏi; các cấp bộ đoàn tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình nghĩa tuổi trẻ...

Phong trào sẽ được sơ kết vào năm 2019 và tổng kết vào năm 2022. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “5 nhất” và các cá nhân thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. 

A.ĐÔNG - T.ĐẠT