Bảo tồn và phát triển võ thuật cổ truyền

|


Nhiều tham luận tại tọa đàm cho rằng, võ thuật cổ truyền huyện Điện Bàn có một quá khứ khá phát triển với nhiều võ phái, võ sư nổi tiếng khắp cả miền Trung như võ phái Hồ Công, Tư Phụng, Ngũ Long Quyền; các võ sư Hồ Cưu, Hồ Cập, Hồ Điệp, Nguyễn Lự, Nguyễn Hội... Tuy nhiên, theo thời gian hầu hết các võ phái đều thất truyền gần hết các bài bản nội môn, phong trào võ cổ truyền của huyện cũng như kết quả thi đấu không còn giữ được vị trí hàng đầu của tỉnh. Vì vậy, để bảo tồn và phát triển nền võ thuật cổ truyền, huyện sẽ xây dựng đề án phát triển đến năm 2020, đưa môn võ này trở thành giải đấu truyền thống hàng năm của huyện cũng như thành lập đội tuyển tham gia giải tỉnh. Huyện cũng sẽ có kế hoạch để đưa vào giảng dạy trong trường học nhằm phổ cập rộng rãi đến toàn dân những tinh hoa của một nền võ thuật mà cha ông để lại.

T.Vy