Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 200 cán bộ phụ trách TDTT cấp xã

T.Vy |

(QNO) - Hôm qua 26.11, Sở VH-TT&DL tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ phụ trách TDTT xã, phường, thị trấn toàn tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày, hơn 200 học viên tham gia lớp tập huấn được bồi dưỡng những kiến thức về Luật TDTT, Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án tổ chức đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, một số thông tư của Bộ VH-TT&DL về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn; trung tâm văn hóa - thể thao xã; quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng; quy định nội dung đánh giá  phát triển TDTT.

T.Vy