Cho phép thành lập Hội Cổ động viên Bóng đá QNK Quảng Nam

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa cho phép thành lập Hội Cổ động viên Bóng đá QNK Quảng Nam, một tổ chức xã hội, tự nguyện, hoạt động theo điều lệ hội được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và các quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Sở VH-TT&DL.

UBND tỉnh yêu cầu Ban vận động nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất điều kiện để tổ chức đại hội theo đúng thời gian quy định. Được biết, theo quy định, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết định cho phép thành lập hội có hiệu lực, Ban vận động thành lập hội phải tổ chức đại hội, và chỉ gia hạn với thời gian 30 ngày. Nếu không gia hạn hoặc quá thời gian đã được gia hạn mà không tổ chức đại hội, quyết định cho phép thành lập hội sẽ hết hiệu lực.

PHÚC LÂM