Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ XIX - năm 2015 khai mạc vào sáng thứ Sáu, 18.9

|

(QNO) - Ban Tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ XIX - năm 2015 tranh cúp Agribank thông báo: Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ XIX năm 2015 sẽ khai mạc vào sáng thứ Sáu, ngày 18.9.2015 tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ.

Vậy Ban Tổ chức thông báo để các đoàn vận động viên, các tổ chức, cá nhân liên quan và cổ động viên biết để chuẩn bị các hoạt động cho lễ khai mạc, tham gia thi đấu và cổ động cho Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ XIX – năm 2015.

                                            BAN TỔ CHỨC GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG BÁO QUẢNG NAM

                                            LẦN THỨ XIX – NĂM 2015