Nâng chế độ dinh dưỡng cho vận động viên

TƯỜNG VY |

UBND tỉnh vừa yêu cầu các ngành chức năng nhanh chóng hoàn thành đề án quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) thể thao thành tích cao để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2018.

Nâng chế độ dinh dưỡng sẽ giúp VĐV tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng chuyên môn. Ảnh: T.V
Nâng chế độ dinh dưỡng sẽ giúp VĐV tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng chuyên môn. Ảnh: T.V

Nhanh chóng

Vì sao phải xây dựng đề án mới về quy định mức chi dinh dưỡng đối với VĐV, HLV? Theo ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài  chính - đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo đề án, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 61 (26.7.2018) quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao, thay thế Thông tư 149 (7.11.2011) của liên Bộ Tài chính - VH-TT&DL. Thứ hai, mức chi hiện nay đang được thực hiện theo Nghị quyết 78 (4.7.2013) của HĐND tỉnh bằng mức chi tối đa quy định tại Thông tư 149 và đã triển khai thực hiện qua hơn 6 năm nay nên không còn đáp ứng yêu cầu về chế độ dinh dưỡng cho VĐV khi tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao. Từ đó, cần thiết phải xây dựng mức chi mới cho phù hợp với tình hình thực tế.

Có 3 mức chi tương ứng với đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu và 2 thời điểm gồm trong thời gian tập luyện thường xuyên và tập huấn, thi đấu. Mức chi hiện nay (đồng/người/ngày): 150.000 - 120.000 - 90.000 và 200.000 - 150.000 - 150.000. Mức chi mới đề xuất: 200.000 - 160.000 - 120.000 và 260.000 - 200.000 - 200.000 đồng. Mức chi theo Thông tư 61: 220.000 - 175.000 - 130.000 và 290.000 - 220.000 - 220.000 đồng.

Thông tư 61 vừa ra đời cách đây 4 tháng và có hiệu lực từ 15.9 nhưng nay đã bàn bạc để ban hành nghị quyết mới. Trong khi đó, còn nhớ trước đây phải mất thời gian gần 2 năm sau khi liên Bộ Tài chính - VH-TT&DL có Thông tư 149 thì các ngành chức năng mới tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 78. Điều này cho thấy sự quan tâm kịp thời và nhanh chóng hiện nay của tỉnh trong việc tăng mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù cho VĐV, HLV thể thao thành tích cao. Với tỷ lệ trượt giá hàng năm khá cao và đã trải qua 6 năm thực hiện, vì vậy việc tính chuyện nâng mức chi chế độ dinh dưỡng cho VĐV, HLV khiến cho không chỉ những người trong cuộc mà cán bộ quản lý ngành TDTT cũng cảm thấy khá vui. Ông Phan Văn Hạ - Hiệu trưởng Trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT tỉnh cho rằng, nâng mức chi chế độ dinh dưỡng sẽ giúp đảm bảo sức khỏe, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng VĐV đang tham gia tập luyện, thi đấu thể thao thành tích cao của tỉnh.

Nâng mức nào hợp lý?

Mức chi chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV theo Nghị quyết 78 của HĐND tỉnh đang áp dụng hiện nay bằng mức trần theo quy định của Thông tư 149. Nhưng mức trần đó đã 6 năm trôi qua nên không còn phù hợp với tình hình thực tế giá cả. Theo dự thảo đề án vừa được Sở Tài chính xây dựng, mức chi sẽ bằng 90% quy định tại Thông tư 61. Cụ thể, mức chi tùy theo đối tượng (tương ứng với đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu) trong thời gian tập trung tập luyện thường xuyên với 3 mức 200.000 - 160.000 - 120.000 đồng/người/ngày và trong thời gian tập trung tập huấn chuẩn bị thi đấu, thi đấu là 260.000 - 200.000 - 200.000 đồng.

Giải thích về cơ sở đề xuất những con số này, ông Phan Văn Chín cho rằng, điều 6 của Thông tư 61 quy định: căn cứ khả năng cân đối nguồn ngân sách của địa phương, UBND tỉnh, thành phố báo cáo HĐND cùng cấp quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thuộc địa phương quản lý phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Hơn nữa, đề xuất mức chi 90% song đã tăng 33% so với mức chi đang áp dụng hiện hành. Với nội dung và mức chi mới này, dự toán chi hàng năm thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV các đội tuyển tỉnh tăng gần 3 tỷ đồng/năm, từ 9 tỷ lên hơn 12 tỷ đồng/năm cho quy mô đào tạo hiện nay là 220 VĐV, 23 HLV. “Đề xuất mức chi này và dự toán tăng chi phù hợp với khả năng điều hòa ngân sách của tỉnh, với điều kiện thực tế trong quá trình tham gia thi đấu của VĐV, HLV hiện nay. Trường hợp có sự trượt giá so với hiện hành, Sở Tài chính phối hợp với Sở VH-TT&DL tham mưu bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Qua đóng góp ý kiến của các sở, ngành, địa phương, hầu hết đều thống nhất với dự thảo đề xuất mức chi bằng 90% so với quy định tại Thông tư 61” - ông Chín nói.

TƯỜNG VY